Konsultacje psychologiczne

Konsultacje to pojedyncze spotkania mające na celu określenie trudności u dziecka oraz formy pomocy w redukcji tych trudności.

Terapia Indywidualna

Terapia indywidualna oparta na ćwiczeniu umiejętności, które stanowią deficyty rozwojowe dziecka, tak jak np.: nauka współpracy, ćwiczenie umiejętności poznawczych, poszerzanie wiedzy ogólnej, redukcja deficytów i nadmiarów behawioralnych, nauka zabawy, wspieranie rozwoju mowy, redukcja zachowań trudnych. Terapia może być prowadzona zarówno w placówce, w której przebywa dziecko (przedszkole, szkoła), w ramach subwencji. Jak i w domu oraz w Centrum Dziecięcej Terapii.

Trening jedzenia

Poszerzanie diety dziecka, praca nad sztywnościami pokarmowymi. Treningi mogą być prowadzone zarówno w domu dziecka jak i w Centrum Dziecięcej Terapii.

Praca nad zachowaniami trudnymi

Praca nad zachowaniami, które zagrażają bezpieczeństwu dziecka lub osób przebywających w jego otoczeniu, lub utrudniają jego funkcjonowanie. Mogą to być zachowania agresywne względem otoczenia oraz zachowania autoagresywne. Praca nad trudnościami z zachowaniem uwzględnia również naukę współpracy.

Szkolenie terapeutów cieni/pedagogów wspierających

Szkolenie terapeutów cieni zatrudnionych do pomocy dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opiekunów wspierających. Szkolenia obejmują wprowadzanie teoretyczne oraz praktyczne, wsparcie mentorskie. Mogą być prowadzone również na życzenie przedszkola lub szkoły.

TUS

Trening Umiejętności Społecznych prowadzony w grupach Treningi rozpoczynają się po uzyskaniu określonej liczby osób chętnych.