Konsultacje psychologiczne

Konsultacje to pojedyncze spotkania mające na celu określenie zakresu trudności oraz ustalenie działań, które będą miały na celu wsparcie pacjenta w doświadczanych trudnościach. Konsultacje zazwyczaj mają formę co najmniej 3 spotkań w przypadku konsultacji rodziców zgłaszających trudności wychowawcze. Pierwsze i drugie spotkanie to spotkanie mające na celu zebranie wywiadu. Jeśli trudność zgłaszają rodzice - pierwsze spotkanie odbywa się bez obecności dziecka a termin obserwacji dziecka uzależniony jest od wywiadu i doświadczanych trudności. Są to kwestie ustalane indywidualnie Obecnie konsultacje odbywają się w formie online lub w miejscu zamieszkania pacjenta.

Terapia Indywidualna

Charakter terapii zależny jest od trudności pacjenta. Terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju oparta jest na rozwijaniu umiejętności, które stanowią deficyty rozwojowe dziecka, tak jak np.: nauka współpracy, ćwiczenie umiejętności poznawczych, poszerzanie wiedzy ogólnej, redukcja deficytów i nadmiarów behawioralnych, nauka zabawy, wspieranie rozwoju mowy, redukcja zachowań trudnych. Terapia może być prowadzona zarówno w placówce, w której przebywa dziecko (przedszkole, szkoła), w ramach subwencji jak i w domu pacjenta.

Praca nad zachowaniami trudnymi

W przypadku gdy rodzic zgłasza trudność w zakresie zachowania dziecka, po odbytych konsultacjach ustanawiamy interwencję oraz instruuję rodziców w jaki sposób można wdrażać ją w środowisku domowym. W przypadku zachowań agresywnych lub autoagresywnych dzieci z diagnozą zaburzeń rozwoju możliwe jest wdrażanie procedur razem z terapeutą w środowisku domowym. Praca nad trudnościami z zachowaniem uwzględnia również naukę współpracy i rozwijanie repertuaru umiejętności dziecka. Wszelkie kwestie dotyczące formy pracy i interwencji dostosowywane są do zgłaszającego się pacjenta.

Szkolenie terapeutów/pedagogów

Prowadzę szkolenia z zakresu pracy z dziećmi z diagnozą zaburzeń rozwoju min.: "Jak rozpocząć pracę z dzieckiem z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu" "Pobawmy się... - jak nauczać zabawy i samodzielnego spędzania czasu dzieci z diagnozą ASD" prowadzę także inne specjalistyczne szkolenia w zależności od potrzeb placówek, które się zgłaszają.