Centrum

Dziecięcej Terapii

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

Oferuję szkolenia dla kadry nauczycielskiej oraz terapeutów pracujących w grupach przedszkolnych z dziećmi z autyzmem.

Szkolenia przygotowuję indywidualnie w zależności od zapotrzebowania przedszkola.

W zakresie ofert stałych znajdują się:

Zachowania trudne dzieci

Jak rozpocząć pracę z dzieckiem z autyzmem