asocjacje

Chcąc poszerzać wiedzę dzieci opartą na asocjacjach, o których już pisałam wcześniej, możecie sięgnąć po kolejne propozycje firmy Adamigo. Są nimi gry „W domu” i „Na zakupach” oraz „Zawody i ich atrybuty”.

Umiejętność dopasowywania rzeczy do miejsc jest kolejnym etapem w rozwoju wiedzy dzieci, który poprzedzają wspomniane już wcześniej asocjacje przedmiot do przedmiotu.

W grze „W domu” i „Na zakupach” mamy 5 plansz z miejscami do których konieczne będzie skanowanie obrazu i dopasowanie rzeczy, które są reprezentatywne dla danego miejsca. Jednocześnie dziecko ćwiczy umiejętność skanowania, pamięć, a także utrwala wiedzę z zakresu asocjacji i uczy się nazw przedmiotów. Gra w zawody dodatkowo pozwala na poznanie 24 zawodów oraz przedmiotów, które są reprezentatywne dla każdego z nich.

Jak grać? 

We wszystkich przypadkach gier, jeśli chcecie, aby dzieci samodzielnie dokonywały wyboru i mogły grać niezależnie od Naszych podpowiedzi, rozsądnym posunięciem będzie zapoznanie ich ze wszystkimi zawodami/miejscami i atrybutami.

W pracy z dziećmi z NI lub autyzmem polecam nauczyć dzieci rozpoznawania biernego miejsc, atrybutów, zawodów i rzeczy, niezależnie od tego czy gra koncentruje się tylko na dopasowywaniu. Następnie ćwiczyć i utrwalać znajomość nazw i skojarzeń w rozgrywce, a kolejno uczyć gry w konkretny sposób – najlepiej wybrać i nauczyć dziecko jednego sposobu rozgrywki, zanim zdecydujecie się włączyć kolejny.

„Na zakupy”, „W domu”

Producent gry proponuje kilka rozwiązań, a mianowicie możecie grać w te gry na co najmniej 3 zaproponowane sposoby. Pierwszym z nich jest odszukiwanie w zakrytych kartonikach obrazków, które pasują dla miejsca, które wybrał sobie gracz.

Drugi sposób wymaga posiadania umiejętności opisywania przedmiotu na podstawie cechy np. duży czerwony koszyk – robi to osoba prowadząca grę, a pozostali uczestnicy muszą jak najszybciej odszukać na swoim obrazku czy potrzebują tego przedmiotu. Jeśli tak, muszą jak najszybciej wykrzyknąć „mam”.

W trzecim wariancie, gracze zapamiętują co znajduje się na ich obrazku z określonym miejscem i zakrywają obrazek. Następnie wśród rozsypanych kafelków odszukują takie, które są im potrzebne do swojego obrazka z miejscem.

Poza zaproponowanymi sposobami z młodszymi dziećmi możecie zastosować nieco łatwiejsze warianty np. rozkładając plansze i utrwalać z podpowiedzią wizualną wiedzę, pytając, co można znaleźć w…? Lub też wykładając same kafelki z obrazkami charakterystycznymi dla danego miejsca pytać, w jakim miejscy czy sklepie znajdziemy wyłożone produkty. Inną propozycją może być też pewna łamigłówka, a mianowicie odnajdywanie, co z wyłożonych przedmiotów nie pasuje do reszty. Dzięki niektórym wariantom możecie rozpocząć używanie tej gry już przed ukończeniem przez dziecko 3 go roku życia.

Zawody i ich atrybuty

Gra zawody koncentruje się na bardzo zbliżonej mechanice. Znajdziecie w niej 48 twardych plakietek (24 zawody i 24 atrybuty). Konieczne jest odnajdywanie odpowiednich rzeczy, które pasują do konkretnego zawodu. W tą grę również możecie grać na 3 różne sposoby.