Korzystanie z gotowych pomocy w tym również gier, jak już kilkukrotnie pisałam ma wiele zalet; dostęp do tych rzeczy mogą mieć rodzice, inni terapeuci dziecka w różnych środowiskach. Na tym samym materiale mogą oni ćwiczyć i sprawdzać generalizację posiadanych już umiejętności przez dziecko na inne osoby i miejsca. Jeżeli dziecko nauczy się korzystać z pomocy czy gry, którą ma rówieśnik, staje się tym samym dla niego jednocześnie atrakcyjniejszym kompanem do zabawy.

Niedawno pojawiły się materiały do Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wydawnictwa WIR.
Są to: grafopercepcja, szeregi oraz sekwencje dla dzieci we wczesnym etapie rozwoju oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Pomoce te są też idealne do pracy nad deficytami poznawczymi, lewopółkulowymi i grafomotorycznymi dzieci z autyzmem.

W każdej teczce znajdziecie kartę z opisem i instrukcją, a w niektórych przypadkach nawet określone zostały etapy nabywania przez dziecko umiejetności po to aby nabywanie kolejnych odbywało się zgodnie z hierarchią osiągania umiejetności przez dzieci.

W środku każdej teczki znajdują się materiały w 3 zestawieniach kolorystycznych:
Czarno-białym
Żółto-czerwonym
Żółto-czarnym
Bazowanie na dużym kontraście kolorystycznym ma za zadanie wyodrębnić materiał z pola wzrokowego i przykuć uwagę dziecka i jednocześnie ułatwić nauczanie.

Grafopercepcja

Są tutaj 24 dwustronne karty w różnych zestawieniach kolorystycznych do ćwiczenia umiejętności manualnych i percepcyjnych.

Karty są w formacie A4, pokryte folią tak więc mogą służyć do wielokrotnego użytku. Na jednej stronie znajduje się kilkumilimetrowa przestrzeń w środku karty, dzięki której dziecko może usprawniać umiejętności grafomotoryczne lub też ćwiczyć utrzymywanie uwagi na prezentowanym materiale wzrokowym i wodzenie wzrokiem. Z drugiej strony znajdują się kropki do połączenia, które po połączeniu stworzą figurę zaprezentowaną na poprzedniej stronie. Tak wiec można ćwiczyć również liczenie oraz ze starszymi dziećmi rozwijanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia poprzez zadawanie pytań, jaka figura powstanie bez uprzedniego łączenia kropek.

Pracując na tych kartach możemy ćwiczyć z dzieckiem utrzymywania wspólnego pola widzenia, planowania ruchu ręki, koordynacji wzrokowo-ruchowej i dokonywania prostej analizy materiału wzrokowego, rysowanie kształtów na polecenie, przerysowywanie z przykładu.

Szeregi i sekwencje

W tych zestawach są elementy różniące się wielkością (Szeregi) i kolorem. Dodatkowo dołączone są plansze z gotowymi przykładami i po 1 planszy z każdego wspomnianego już koloru, na której dziecko będzie mogło odwzorowywać swój wzór.

Dzięki wielości elementów w zestawie Sekwencji, możemy ćwiczyć również naukę kontynuowania zaprezentowanego ciągu, a korzystając ze wszystkich zestawów; utrzymywania wspólnego pola widzenia, przetwarzania materiału wzrokowego, porządkowania sekwencyjnego, naśladowania i nazywania prezentowanych przedmiotów, kształtów i liter, odrysowywania figur.

Wszystkich zaprezentowanych zestawów można używać do ćwiczeń umożliwiających osiągnięcie kolejnych małych i dużych kamieni milowych rozwoju wg. VB-MAPP.

 

Pomoce te mają jedną dodatkową zaletę, o której nie wspomniano, dzięki temu, że elementy w Szeregach oraz sekwencjach, do odwzorowywania zaprezentowanego wzoru znajdują się na twardszej planszy, dzieci mogą doskonalić umiejętności motoryczne poprzez ich wypychanie oraz dopasowywanie pod względem wielkości (szczególnie jest to świetny pomysł w ćwiczeniu rozpoznawania kształtów po obrysie w zestawie Szeregi).