Książka Emocjonalne Pułapki Przeszłości wydawnictwa GWP jest kolejnym (jeden z nich, o relacjach poznaliście wcześniej), ogromnie wartościowym samopomocowym poradnikiem opartym na terapii schematów, dedykowanym osobom dorosłym.

Terapia schematów jest współczesnym podejściem, które wywodzi się z terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) ale powstała z połączenia kilku nurtów psychoterapeutycznych. W dużym skrócie między innymi psychoanalizy (która postuluje, że nasze trudności wywodzą się z wczesnych relacji), i to one mają wpływ na nasze przekonania, które wpływają na nasze myśli, emocje i zachowania (CBT) psychoterapii Gestalt (której obecność można zaobserwować chociażby w nacisku na rozwój świadomości własnych działań, postulowaniu nad łączeniem źródeł emocji ze środowiskiem).

Trudne doświadczenia lub też nieprawidłowe wzorce przywiązania tworzą utrudniające funkcjonowanie schematy. Można określić je jako pewne strategie postępowania w życiu, które widoczne są w sposobie reagowania, wchodzeniu w relacje i funkcjonowaniu w nich. Za sprawą destrukcyjnych schematów osobie ciężko jest funkcjonować w społeczeństwie, w relacjach z drugim człowiekiem, czy też się rozwijać i doświadczać pełnej satysfakcji z życia. Niefunkcjonalne schematy czasami ujawniają się dopiero w sytuacji życiowych zmian nierzadko powodujących kryzys i załamanie. Moment pojawienia się tego kryzysu i trudność we wdrożeniu działania według starego schematu staje się często powodem do wyruszenia w drogę ku własnej psychoterapii. Jednak nie tylko takie sytuacje motywują do wdrożenia zmian w życiu.

W podręczniku autorki prezentują od początku poznanie schematów; czym są, jakie są ich rodzaje, jak działają, ułatwiają rozpoznanie własnych trybów a następnie skupiają się nad zaprezentowaniem przez 6 różnych strategii ich zmiany.

Dzięki strukturze, przykładom i treściom poradnika, każdy z czytelników ma możliwość zrozumienia o czym mowa, rozpoznać obecność swoich schematów i wyłapywać je w codziennym postępowaniu i decyzjach. Każdy schemat poparty jest przykładem, autorzy opisują jak wpływają na funkcjonowanie w życiu codziennym co może ułatwić czytelnikowi zrozumienie danego trybu i łatwiejsze zidentyfikowanie go u siebie.

Jest to zdecydowanie pomocne narzędzie do poznania siebie, rozwinięcia samoświadomości i wglądu, pracy nad sobą. Książka może być również wykorzystywana przez psychoterapeutów w trakcie trwania psychoterapii. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi ona procesu psychoterapeutycznego, ale pozwoli lepiej zrozumieć siebie i poznać kierunek zmiany.